Fiske i södra Dalarna

I området runt Avesta Kanotcenter finner du en öppen landsbygd inramad av sjöar och skogar. Dalälven flyter fram genom bygden och sätter stark prägel på naturen genom sin framfart. Den bildar sjöar, vida fjärdar och strömmande forsar.

Den nedre Dalälven är ett av Sveriges mest kompletta sportfiskeområden. Här finns ett drygt trettiotal olika fiskarter. I strömmarna finns olika laxaartade fiskar som till exempel harr och öring, och överallt i älvens vatten finns rikligt med gädda, gös och abborre. I det här området hittar ni Färnebofjärdens nationalpark (www.färnebofjärden.se) och Tyttbo forsen (www.sportfiskarna.se/tyttbo).

Fiskevårdsområde, fiskekort

I Avesta kommun finns det ett stort antal fiskevårdsområden där du behöver lösa ett fiskekort för att kunna fiska. Dessa fiskevårdsområden och priser för fiskekort är aktuella runt Avesta Kanotcenter
Fiskekort Bäsinge FVO: 100 SEK/vecka
Fiskekort By FVO: 100 SEK/dag, 150 SEK/vecka
Fiskekort Tyttbo: 130 SEK/dag
Fiskekort Färnbofjärden: 50 SEK/dag, 200 SEK/vecka

För information om övriga fiskevårdsområden kontakta Avesta turistbyrå: http://www.visitavesta.se/aktiviteter.asp

Avesta Kanotcenter

Kontaktuppgifter

Avesta Kanotcenter
Norrbyn 8
77499 By Kyrkby

Sweden

Email: info@avestakanot.se

Webb: www.avestakanot.se

Så hittar du hit

© Mixvision